สปข.7 จันทบุรี จัดเวทีสัญจรตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 13 พ.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี จัดเวทีสัญจรตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ที่ จ.ตราด ในวันที่ 13 พฤษภาคมนี้ นางสาวกัญญารัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด จัดเวทีสัญจรตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบแนวดของคนในชุมชน และรณรงค์ให้กลุ่มผู้นำทางความคิดในสังคมเห็นความสำคัญของความสามัคคีในชาติ และพัฒนาตนเองสร้างพลังความสามัคคี โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน ประกอบด้วย วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี สื่อมวลชนทุกแขนง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ กลุ่มสัจจะ เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตราด เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. มี นายอก เกตุเอม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี เป็นประธานเปิด มีการบรรยายพิเศษเรื่อง "หลักธรรมะกับการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ โดยพระอาจารย์สุบิน ปณีโต รองเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม และการ เสวนา "การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน