ทางการอิสราเอลเตรียมให้การต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 องค์ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมั

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 องค์ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก จะเสด็จเยือนอิสราเอลในวันนี้ ซึ่งเป็นประเทศที่ 2 ต่อจากจอร์แดน ตามหมายกำหนดการเสด็จเยือนภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นครั้งแรก โดยพระองค์จะเสด็จไปยังนครเยรูซาเล็ม และเมืองนาซาเรธของอิสราเอล รวมทั้งจะเสด็จเยือนเมืองเบธเลเฮมซึ่งอยู่ในเขตเวสต์แบงก์ของปาเลสไตน์ เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจอันดี เนื่องจากยังมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างคริสตจักรโรมันคาทอลิกกับอิสราเอล ในเรื่องบทบาทของ นครรัฐวาติกันในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้สมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงประกอบพิธีมิสซาในนครเยรูซาเล็มและที่เมืองนาซาเรธ อีกทั้งจะเสด็จเยือนสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ด้วย.