สวนดุสิตโพลล์ เผย ประชาชน เชื่อว่า นายกฯ จะทำให้ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพลล์ เผยผลสำรวจประชาชนเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดง พร้อมเชื่อว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้ที่ทำให้ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 2,074 คน จาก 26 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2552 เกี่ยวกับผลงานกับความเชื่อมั่นรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พบว่า 5 ผลงานที่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น อันดับ 1 ร้อยละ 26.29 ระบุ การสลายการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดง รองลงมาคือ การสร้างความเชื่อมั่นกับต่างประเทศ การจัดการประชุมอาเซียนรอบใหม่ การปฏิรูปการศึกษา และการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว ตามลำดับ ส่วน 5 ผลงานที่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อรัฐบาลลดลง อันดับ 1 ร้อยละ 31.91 ระบุ รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้ รองลงมาคือ การตอบโต้กันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การกู้เงินจากต่างประเทศ และการขึ้นภาษีสรรพสามิตเหล้า-เบียร์ ตามลำดับ พร้อมก้นนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.11 เชื่อว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้ที่ทำให้ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น