ร.ร.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เปิดรับสมัคร นร.ตกค้าง และรับโอน นร.จากโรงเรียนอื่น 15 พ.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เปิดรับสมัครนักเรียนตกค้าง และรับโอนนักเรียนที่ย้ายจากโรงเรียนอื่นในวันที่ 15 พ.ค.นี้ นายสิทธิศักดิ์ อักษรสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า โรงเรียน สุไหงโก-ลก ได้เปิดให้นักเรียนทุกระดับชั้นลงทะเบียนเรียนแล้วในวันที่ 12 พ.ค.พร้อมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และประกาศเปิดเรียนในวันที่ 13 พ.ค.นี้ ส่วนผู้ปกครองที่มีความกังวลเนื่องจากยังหาสถานที่เรียนต่อชั้น ม.1และ ม.4 ให้บุตรหลาน ไม่ได้ ตลอดจนผู้ปกครองที่ต้องการโอนย้ายบุตรหลานจากโรงเรียนอื่นมาศึกษาต่อที่โรงเรียน สุไหงโก-ลก ขอให้มาแจ้งความจำนงกับทางโรงเรียนได้ในวันที่ 15 พ.ค.นี้ โดยนำหลักฐานการเรียนเดิมมาด้วยเพื่อตรวจสอบรายวิชาเรียนว่าสามารถโอนย้ายหน่วยกิตได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค.นี้ ขอให้ผู้ปกคองนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 มาประชุมพร้อมกันในช่วงเช้า ส่วนผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ให้มาประชุมในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการศึกษา พร้อมร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำปี 2552