สพก.จัดโครงการเยาวชนรักดนตรี ครั้งที่ 4 ส่งเสริมเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการเยาวชนรักดนตรี ครั้งที่ 4 ส่งเสริมเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นายสุวัตร สิทธิหล่อ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (สพก.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เปิดโครงการเยาวชนรักดนตรี ครั้งที่ 4 หรือ Music Summer Camp ที่สนามกีฬาแห่งชาติ โดยเป็นการจัดกิจกรรมในช่วงภาคฤดูร้อน และภาคปกติ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนอายุระหว่าง 11-20 ปี กว่า 300 คน ร่วมเข้าอบรมด้านดนตรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น กลอง กีตาร์ เบส ระนาด และร้องเพลง ร่วมกับศิลปินมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ทั้งนี้ภายในงานยังมีกลุ่มศิลปิน อพาร์ตเม้นคุณป้า และแคลอรี่ บลา บลา เข้าร่วมกิจกรรมบนเวทีครั้งนี้ด้วย นายสุวัตร กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการนำร่อง เพื่อการนำไปพัฒนาในต่างจังหวัด โดยสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ สนับสนุนเงินในการจัดทำกิจกรรมจังหวัดละ 20,000 บาท เพื่อให้ศูนย์กีฬาและท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง