ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พะราชทานศพ นายแพทย์กมล สินธวานนท์ ม.ป.ช. , ม.ว.ม. , ท.จ.ว. , ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2552 เวลา 22.06 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ แอลเอ็กซ์ 181 เสด็จเยือนสาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 8-19 พฤษภาคม 2552 ในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐโปแลนด์ครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยยาเกียโลเนียน เมืองคราคูฟ เพื่อทรงบรรยายสรุปกิจกรรมและโครงงานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และทรงรับฟังการบรรยายสรุปกิจกรรมและผลงานวิจัยของคณะชีวเคมี ชีวฟิสิกส์ และเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการด้านสรีรวิทยาหรือโครงสร้างของพืช และห้องปฏิบัติการด้านชีวฟิสิกส์ระดับเซลล์ จากนั้น จะเสด็จเยือนมหาลัยการแพทย์กแดงสก์ เมืองกแดงสก์ เพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีชีวภาพและคณะมะเร็งวิทยา รวมทั้งทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการของทั้งสองคณะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางร่วมมือทางวิชาการในอนาคต