งานตลาดนัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน เปิดโอกาสให้ผุ้ประกอบการ SMEs ได้รับคำแนะนำโดยตรง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

งานตลาดนัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดโอกาสให้ผุ้ประกอบการ SMEs ได้รับคำแนะนำโดยตรงจากคลินิก SMEs แบงค์ เพื่อแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน นายสมศักดิ์ พานิชกุล ผู้เชี่ยวชาญกรมทรัพย์สินทางปัญญา และผู้บริหารโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน กล่าวว่า กิจกรรมตลาดนัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน เป็นโครงการหนึ่งของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ให้สามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อกู้ยืมเงินจากธนาคาร โดยสถาบันทางการเงินจะดูขีดความสามารถในการชำระหนี้ เป็นองค์ประกอบในการปล่อยสินเชื่อ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันได้มีการปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs แล้ว 113 ราย รวมเป็นเงินกว่า 78 ล้านบาท นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยังร่วมกับสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ตั้งแต่วิธีทำธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการเปลี่ยนแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการกู้ยืมเงิน สำหรับงานตลาดนัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเงินทุน จะจัดขึ้นจนถึงเวลา 17.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2 ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน และขอรับคำปรึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs หลักสูตร 12 วัน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร 0-2913-2500 หรือ 0-2585-2655 ต่อ 2305 ในวันและเวลาราชการ