รมว.สธ. เรียกประชุมคณะทำงานป้องกันการระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรียกประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และควบคุมแก้ไขสถานการณ์ การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรียกประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่กระทรวงสาธารณสุข ในระดับรองปลัด อธิบดีที่เกี่ยวข้อง อาทิ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุด รวมถึงเตรียมแผนปฏิบัติการของประเทศไทย ภายหลังที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวก 3 มีแถลงการณ์ร่วมใน 15 แนวทาง เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคในระดับภูมิภาค ทั้งนี้คาดว่า ที่ประชุมจะร่วมวางแผนแนวทางแผนปฏิบัติการของไทยทั้งในระยะสั้น หรือระยะยาว เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อเฝ้าระวังและรับมือกับการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แล้ว อย่างไรก็ตาม หลังเสร็จสิ้นการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอีกครั้ง