ม.มหิดล เปิดเวทีสาธารณะ เสวนาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 12 พ.ค.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเวทีสาธารณะเสวนาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เพื่อให้สังคมได้เรียนรู้ และตั้งรับอย่างเท่าทันกับสถานการณ์ รองศาสตราจารย์ ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือ และเครือข่ายฯ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการจัดศาลายาเสวนา ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ที่ตึกสำนักงานอธิการบดี ศาลายา ในวันที่ 12 พ.ค.นี้ เวลา 13.30 น.ว่า จะเป็นการเปิดเวทีนโยบายสาธารณะที่มหาวิทยาลัยต้องการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจให้กับประชาสังคม เพื่อเกิดความเท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆ ที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือรัฐบาล ได้ตระหนักและป้องกันปัญหาอย่างรอบด้าน บรรเทาผลกระทบที่จะติดตามมา ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเผยแพร่ความรู้ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั้งนี้ จะมีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนา เช่น กระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการ แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด