จังหวัดระนองวางแผนรับมือผลไม้ล้นตลาดและราคาตกต่ำ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดระนอง วางมาตรการเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ หลังคาดการณ์จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าทุกปีและราคาอาจตกต่ำ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จากการคาดคะเนสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ เช่น มังคุด ลองกอง เงาะ ทุเรียน ในปี 2552 ของจังหวัดระนอง คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศของจังหวัดระนอง เอื้ออำนวยต่อการติดดอกออกผล ซึ่งอาจทำให้ผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการวางแผนล่วงหน้า ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลา 1-2 เดือนนี้ โดยในระยะสั้นให้สำนักงานเกษตรจังหวัดไปจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพื่อรวบรวมผลผลิตแล้วติดต่อให้พ่อค้าเข้ามาประมูลรับซื้อในพื้นที่ จัดตลาดนัดเกษตร ส่วนสำนักงานการค้าภายในจังหวัดประสานไปยังจังหวัดปลายทาง ที่ไม่ใช่แหล่งผลิตเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรส่งผลผลิตไปจำหน่าย การจัดจุดจำหน่ายในพื้นที่ หากมีความจำเป็นอาจต้องหาเงินมาพยุงราคา ส่วนระยะยาวต้องหาวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นายวรพงษ์ กลางประพันธ์ เกษตรจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองมีไม้ผลหลักอยู่ 4 ชนิด คือ ทุเรียน คาดว่าปีนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 8,098 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.77 ออกสู่ตลาดมากในเดือนมิถุนายน , มังคุด ประมาณ 12,331 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.07 ออกสู่ตลาดมากเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม, เงาะ ประมาณ 2,526 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.45 ออกสู่ตลาดมากเดือนมิถุนายน และลองกอง ประมาณ 5,243 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 120.48 ออกสู่ตลาดมากเดือนสิงหาคม ซึ่งที่จะมีปัญหามาก คือ เงาะ และมังคุด เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกับภาคตะวันออก ส่วนลองกองออกพร้อมกับหลายจังหวัดในภาคใต้ ซึ่งอาจมีปัญหาด้านราคาได้เช่นกัน นายชัยโรจน์ สุเอียนทรเมธี การค้าภายในจังหวัดระนอง กล่าวว่า ได้ประสานไปยังตลาดจังหวัดปลายทางที่ไม่ใช่แหล่งผลิตแล้วมีการตอบรับมา พร้อมรับผลไม้จังหวัดระนองไปจำหน่าย 23 จังหวัด ทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน นอกจากนี้ยังได้ติดต่อประสานงานกับพ่อค้าแม่ค้าตลาดผลไม้ต่าง ๆ อีกกว่า 50 ราย