องคมนตรี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เนื่องในงานวันวิสาขบูชา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องคมนตรี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เนื่องในงานวันวิสาขบูชา ประจำปี 2552 ณ ลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันนี้ (8 พ.ค.52) เวลา 16.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เนื่องในงานวันวิสาขบูชา ประจำปี 2552 ณ ลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดย พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ฝ่ายฆราวาส กล่าวว่า รู้สึกปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ ฯพณฯ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพิธีวันวิสาขบูชาวันนี้ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันวิสาขบูชาสืบเนื่องจาก องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของสหประชาชาติ ถือเป็นวันสำคัญสากลของโลก เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ 2542 เป็นต้นมา นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทย ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ สำหรับวันวิสาขบูชาประจำปี พ.ศ 2552 นี้ มหาเถระสมาคม ในนามของคณะสงฆ์ร่วมกับรัฐบาล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงส่งเสริมและสนับสนุนจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้น ที่พุทธมณฑล โดยจัดให้มีการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ จัดนิทรรศการพระพุทธศาสนา การแสดงม่านน้ำพุทธประวัติชุดวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก การบรรยายธรรม การจัดปฏิบัติธรรมสำหรับพระสงฆ์และฆราวาส ระหว่างวันที่ 4- 8 พฤษภาคม