ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.12 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นการส่วนพระองค์ เวลา 17.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยเสด็จในการนี้ด้วย เวลา 16.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2552 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เวลา 15.50 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าตามลำดับดังนี้ - นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำผู้แทนบริษัท นิวซิตี้ กรุงเทพฯ (จำกัด) มหาชน และผู้แทนบริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด เฝ้า ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านในงาน เพื่อไทย พ้นภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และสวนอัมพรเกษตรแฟร์ ประจำปี 2551 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย - นางดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ ประธานฝ่ายจัดหาทุน สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นำคณะภริยาเอกอัครราชทูต ภริยาอุปทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดงาน แบงคอก ไว ดับยู ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล บาซาร์ 2008 (Bangkok YWCA International Bazaar 2008) และ คณะกรรมการอำนวยการสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ เฝ้า ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ ประทานโล่ที่ระลึกแก่ภริยาเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย และของที่ระลึกแก่คณะภริยาเอกอัครราชทูต ภริยาอุปทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ด้วย - นายเคียวจิ โคะมะชิ (Mr.Kyoji Komachi) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เฝ้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ในการนี้ นางโทะโมะโกะ โคะมาชิ (Mrs.Tomoko Komachi) ภริยา ร่วมเข้าเฝ้าด้วย ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม