จ.น่าน ถวายเครื่องราชสักการะเทิดพระเกียรติ พระพี่นาง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดน่าน ถวายเครื่องราชสักการะเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ นายสุนทร รัตนวราหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย บรรดาเหล่าข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดน่าน ลูกเสือชาวบ้าน และ ประชาชนชาวจังหวัดน่าน ได้จัดพิธีเดินขบวนแห่ เครื่องสักการะล้านนา ประกอบด้วย ขบวนธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขบวนตุงเมืองน่าน ขบวนเครื่องสักการะล้านนา ประกอบด้วย ขันหมากเบง ขันหมากสุ่ม ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง เครื่องธัญญาหาร (กล้วย อ้อย มะพร้าว) เพื่อแสดงความรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ไปยังพระตำหนักริมน้ำน่านเพื่อประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 6 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายแก่ประเทศชาติ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีโครงการในพระอุปถัมภ์หลายร้อยโครงการ ทั้งด้านการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การแพทย์ การสาธารณสุข การต่างประเทศ การศาสนา โดยเฉพาะในจังหวัดน่านทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดน่านเป็นล้นพ้น อาทิ มูลนิธิโรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน มูลนิธิกาญจนาภิเษก จังหวัดน่าน