ชาวสุรินทร์จำนวนมาก ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุรินทร์ จัดงานพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม เพื่อระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย วันนี้(5 พ.ค.52) เวลา 18.30 น.ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ นายพงษ์ศักดิ์ นาคประดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้นำข้าราชการ และประชาชน ร่วม 1,000 คน ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวราชสดุดีคำปฎิญาณต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปี ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ จึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย และรัฐบาลไทย ได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึก