ประชาชนนับหมื่นคน ร่วมงานประเพณีเตียวขึ้นดอย เพื่อไปนมัสการและเวียนเทียนวัดพระธาตุดอยสุเทพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนนับหมื่นคน ร่วมงานประเพณีเตียวขึ้นดอย เพื่อไปนมัสการและเวียนเทียนวัดพระธาตุดอยสุเทพ ตามประเพณีโบราณล้านนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ต๋ามฮีตโตยฮอย ครูบาศรีวิชัย โดยได้อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวัดโลกโมฬีขึ้นรถบุษบกไปยังข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เวลา 19.00 น.มีการประกอบพิธีทางสงฆ์และเริ่มเคลื่อนขบวนเดินเท้าจากลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ระยะทางกว่า 11 กิโลเมตร โดยขบวนจาก 24 อำเภอ ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม เพื่อไปร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์พันรูปในเช้าวันวิสาขบูชา และเวียนเทียนรอบพระเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพในช่วงบ่าย พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจริญพรว่า ประเพณีเตียวขึ้นดอยเป็นประเพณีที่ชาวล้านนานิยมปฏิบัติต่อเนื่อง ตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเพื่อรำลึกถึงนักบุญล้านนาผู้ยิ่งใหญ่ ครูบาศรีวิชัยที่ได้รวบรวมชาวบ้านสร้างทาง เพื่อให้ประชาชนได้ไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานน้ำสรงพระราชทาน เพื่อสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ โดยได้นำมาประกอบพิธีร่วมกับน้ำจากดอยศักดิ์สิทธิ์ อันประกอบด้วยดอยอินทนนท์ ดอยหลวงเชียงดาวและดอยสุเทพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานผ้าไตรเพื่อเข้าร่วมพิธี ขณะเดียวกันได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่สมเด็จพระสังฆราช จากศรีลังกาได้มอบให้มาร่วมขบวน