สสจ.พะเยา มุ่งส่งเสริมสุขภาพด้านการบริโภคแก่ประชาชน ผ่านโครงการ จังหวัดไร้พุง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการบริโภคผ่านกลุ่มภาคีเครือข่าย เพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักในเรื่องพิษภัยของโรคอ้วน และการอ้วนลงพุงผ่านบุคคลต้นแบบ พร้อมเตรียมเปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาปัญหาโรคอ้วนผ่านสาธารณสุขระดับท้องถิ่น วันนี้ (7 พ.ค.52) ที่ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา ได้มีการจัดประชุมสร้างความรู้หัวข้อ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการลดน้ำหนักโดยไม่ต้องใช้ยา ภายใต้โครงการจังหวัดไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี จังหวัดพะเยา ประจำปี 2552 โดยมี นายวรชัย อุตตมชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 73 คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จาก 3 ภาคส่วนต้นแบบ คือ กลุ่มหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข ที่มีรอบเอวเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการลดน้ำหนักในวิธีที่ถูกต้องจากวิทยากรของกองโภชนาการ กรมอนามัย รวมถึงชมรมรักษ์สุขภาพจังหวัดพะเยา และทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางอารีย์ ตันบรรจง สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ภาวะการมีน้ำหนักเกิน หรือโรคอ้วนลงพุง ถือได้ว่าเป็นภัยร้ายต่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นสาเหตุหนึ่งของการก่อให้เกิดการเจ็บป่วยในโรคต่างๆ ทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาจึงได้มีการจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เกิดองค์กรต้นแบบไร้พุงให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เริ่มต้นจากบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน สสจ.พะเยา รวมถึง หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดตลอดจนผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการขยายความรู้ให้แก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม นอกจากการส่งเสริมความรู้เรื่องการบริโภคในกลุ่มองค์กรต้นแบบแล้ว ทาง สสจ.พะเยา ยังมีแผนที่จะขยายไปยังภาคประชาชน ผ่านการจัดตั้งศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนให้กับประชาชนในส่วนท้องถิ่น เพื่อที่จังหวัดพะเยาจะได้เป็นเมืองแห่งสุขภาพดี ไร้พุงต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง