จ.นครนายก จัดพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครนายก จัดพิธีวันฉัตรมงคล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ (5 พ.ค.52) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวอาศิรวาทนวมินทรมหาราช ราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล พร้อมนำข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ลูกเสือชาวบ้าน และประชาชน ร่วมพิธีรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2552 และถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ตั้งมั่นอยู่ในกตัญญูกตเวทิตาธรรม และขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณ จะสนองพระมหากรุณาธิคุณดี จะพยายามจนสุดความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง ครอบครัว หมูบ้าน ชุมชนและประเทศชาติให้เป็นไปตามแนวพระบรมราชปณิธานตลอดไป