คณะสงฆ์ ใน จ.อยุธยาฯ เชื่อโครงการอยุธยามหามงคลช่วยดึงเยาวชนเข้าวัดมากขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อว่า โครงการอยุธยามหามงคล ไหว้พระ 99 วัด ที่จังหวัดฯ จัดขึ้น จะช่วยดึงให้เยาวชนหันเข้าวัด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น วันนี้(5/5/52) เวลา 10.30 น. โครงการอยุธยามหามงคล ไหว้พระ 99 วัด ที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม - 4 ตุลาคม 2552 เริ่มได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าการเดินทางไหว้พระ นอกจากจะได้ความสุขทางจิตใจแล้ว ยังทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวด้วย พระญาณไตรโลก เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ในฐานะเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า คณะสงฆ์ของจังหวัดฯ มีการประเมินแล้วว่าในปีนี้ โครงการอยุธยามหามงคล ไหว้พระ 99 วัด จะได้รับความสนใจจากประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมากม ที่สำคัญเชื่อว่า ผู้ปกครองจะพาเยาวชนเข้าร่วมงานด้วย ซึ่งส่วนหนึ่งนอกจากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเยาวชนที่หันไปเที่ยวห้างมากขึ้นแล้ว ยังจะทำให้เยาวชนที่เข้าวัดมีการพัฒนาจิตใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติเข้าวัด ฟังธรรมมากขึ้น