ทดสอบสัญญาณหอเตือนภัยทุกวันพุธ เริ่มพฤษภาคมเป็นต้นไป

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กำหนดทดสอบเสียงสัญญาณหอเตือนภัยทุกวันพุธวันละ 2 ครั้ง เวลา 08.00 น. และ 18.00 น. เริ่มเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป นางสาวสุภิญญา เชยแสง สถิติจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กำหนดให้มีการทดสอบเสียงสัญญาณหอเตือนภัยทุกแห่งในทุกวันพุธวันละ 2 ครั้ง เวลา 08.00 น. และ เวลา 18.00 น. เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป โดยปล่อยสัญญาณเป็นเสียงเพลงชาติมาจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี เพื่อทดสอบว่าหอเตือนภัยยังสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ที่มีการติดตั้งหอเตือนภัยได้รับทราบโดยทั่วกัน และไม่ต้องตื่นตระหนก หากหอเตือนภัยใดไม่มีเสียงเพลงชาติในช่วงเวลา 08.00 น. และ เวลา 18.00 น. ของวันพุธขอให้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วย เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป