ผู้ว่าฯยะลา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเนื่องในวันฉัตรมงคล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเนื่องในวันฉัตรมงคล และน้อมรำลึกเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก พ.ศ.2553 วันนี้( 5 พ.ค.52) ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดยะลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งกล่าวคำถวายอาศีรวาทราชสดุดี เนื่องในวัน ฉัตรมงคล และถวายคำสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก พ.ศ.2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จังหวัดยะลาจึงได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งได้นำข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่กล่าวคำปฏิญาณตน ในการปฏิบัติตนสนองพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ตลอดจนอุดมการณ์สร้างสรรค์แผ่นดินไทย ให้เป็นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง และสนองตอบต่อแนวคิดการปฏิบัติราชการ อย่างเต็มกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา เพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระองค์ยังทรงห่วงใย และพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ยังความซาบซึ้งแด่พสกนิกรในพื้นที่อย่างหาที่เปรียบมิได้