พสกนิกรสุโขทัย ร่วมพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล พร้อมรณรงค์ หยุดทำร้ายประเทศไทย ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ วันนี้ (5 พ.ค.52) นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ อาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อรำลึกถึงวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ และปกครองแผ่นดินโดยธรรม อันเป็นเหตุให้ประเทศมีความเจริญมั่นคง ก้าวหน้า ประชาชนอาศัยอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งการประกอบพิธีในวันนี้ มีทั้งข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ จังหวัดสุโขทัย ยังได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ หยุดทำร้ายประเทศไทย ซึ่งเป็นการรณรงค์ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนไทยมาร่วมกันยุติความรุนแรงที่เกิดจากความขัดแย้ง แตกแยกอย่างรุนแรง โดยขอให้ทุกฝ่ายแสดงออกด้วยการใช้ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ร่วม ไม่แบ่งแยกฝ่าย แบ่งแยกสี เพื่อแสดงออกถึงความเป็นชาติไทยที่มีเพียงสีเดียว คือสีธงชาติ ซึ่งจะเป็นการหยุดทำร้ายประเทศไทย ไม่ให้บอบช้ำ และเกิดความเสียหายไปมากกว่านี้