อ.เบตง จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อำเภอเบตง จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม เพื่อรำลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย วันนี้( 5 พ.ค.52 ) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายดลเดช พัฒนรัฐ นายอำเภอเบตง ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นิสิต- นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอเบตง ร่วมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งกล่าวคำถวายอาศีรวาทราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี สำหรับวันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ แล้วจึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย และรัฐบาลไทย ได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึก ดังนั้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระองค์ยังทรงห่วงใยและพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ยังความซาบซึ้งแด่พสกนิกรในพื้นที่อย่างหาที่เปรียบมิได้