สพฐ.ร่วมกับ ก.ทรัพยากรฯ จัดประกวดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ชิงรางวัลระดับชาติ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประกวดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. คิดค้นและพัฒนารูปแบบกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ การประกวดแบ่งเป็นระดับภาค และระดับชาติ ซึ่ง สพฐ. จะพิจารณาคัดเลือกจากผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคให้ได้รับรางวัลระดับชาติซึ่งนอกจากจะได้รับโล่ และเงินรางวัลแล้ว ยังได้นำเสนอผลงานในกิจกรรมปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 อีกด้วย ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ สพฐ. และศูนย์จัดการประกวดทั้ง 5 ศูนย์ทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สพฐ.ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2552