กทม.ทำข้อตกลง 6 จังหวัด พัฒนาชีวิตประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร เดินหน้าทำข้อตกลงกับ 6 จังหวัด พิจารณาข้อตกลง 9 ด้าน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร เดินหน้าทำข้อตกลงกับ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมพิจารณาข้อตกลงทั้ง 9 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม จราจรขนส่ง สาธารณสุข การศึกษา การแพทย์ โยธา ผังเมือง กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างข้อตกลงความร่วมมือ โดยจะเชิญผู้ว่าราชการทั้ง 6 จังหวัด พร้อมผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งต่างๆ เข้าร่วมพิจารณาโครงการต่างๆ อย่างเช่น โครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า อ่อนนุช-แบริ่ง ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร ที่เชื่อมต่อสมุทรปราการ รวมถึงการจัดรถโดยสารเชื่อมต่อระบบ และที่จอดรถสาธารณะ เพื่อรองรับประชาชนที่เข้าสู่ระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้นำเงินงบประมาณ 3,500 ล้านบาทมาใช้ในงบประมาณกลางปี เพื่อเป็นงบจัดการต่างๆ อย่างเช่น การจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม การบำบัดน้ำเสีย โดยเชื่อว่าภายใน 3 ปี จะสามารถสะสางปัญหาที่มีอยู่ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ