เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ขอให้นายกฯ ลงนามในคำสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันสำคัญทางศาสนา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ขอให้ลงนามในคำสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันสำคัญทางศาสนา นายสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เปิดเผยภายหลังนำตัวแทนเครือข่ายพระอาสาพัฒนาสังคมคุณธรรม และเครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์กรุงเทพฯ เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า เนื้อหาในหนังสือที่ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี มี 2 ประเด็นคือ ข้อ 1 ขอให้นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันสำคัญทางศาสนา คือวันมาฆบูชา อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา และวิสาขบูชา โดยเริ่มต้นวันที่ 8 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลกที่สหประชาชาติรับรองอย่างเป็นทางการ ข้อ 2 ขอให้นายกรัฐมนตรี มอบให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ทบทวนมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเร่งด่วน รวมถึงมาตรการห้ามดื่มในยานพาหนะหรือท้ายกระบะ ด้วย หลังจากที่สถิติคนตายเพิ่มขึ้นเป็นเครื่องพิสูจน์ ทั้งนี้ ควรมีคำสั่งโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ภาครัฐมีเวลาประชาสัมพันธ์และรณรงค์ล่วงหน้า และให้ภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวต่างๆ มีเวลาปรับตัว พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวว่า เห็นด้วยกับการที่หลายฝ่ายจะร่วมผลักดันให้มีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา เพราะถ้ามีการขาย ก็มีการเสพ ทำให้เกิดการก่อเหตุความวุ่นวายต่างๆ รวมทั้งเป็นเหตุให้ทำให้พุทธศาสนิกชนกระทำผิดศีลในข้ออื่นๆ ด้วย