ก.ไอซีที เดินหน้าสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินหน้าสร้างเครือข่ายและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยถึงการเปิดอบรมผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในหลักสูตร การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอย่างยั่งยืน ว่า จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ทั้งศูนย์ใหม่และศูนย์เดิมที่จัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ จำนวน 267 ศูนย์ ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเป็นการเรียนรู้ถึงแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละศูนย์ฯ ตลอดจนช่วยให้ผู้ดูแลศูนย์ได้ทำความรู้จักและความคุ้นเคยต่อกันเป็นการสร้างเครือข่ายและสัมพันธ์ภาพอีกทางหนึ่ง อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์ ICT ต่างๆ ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในระยะยาวที่เหมาะสมกับแต่ละศูนย์เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสมัยใหม่ ระหว่างเครือข่ายชุมชน ทั้งภายในจังหวัด ภูมิภาค และประเทศรวมถึงเครือข่ายอื่นๆ ในโลกไซเบอร์ สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงคุณภาพชิวิต ของตนเองและชุมชนอย่างแท้จริง