รองผู้ว่าฯตรัง เชิญชวนประชาชนร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลฯเนื่องในวันฉัตรมงคล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เชิญชวนประชาชนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคมนี้ นายสุรพล วิชัยดิษฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ โดยรัฐบาลได้น้อมเกล้านน้อมกระหม่อม จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวายฯ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวาระอันเป็นมงคลยิ่ง เพื่อเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพรองค์ ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาเห็นว่า วันฉัตรมงคล คือวันที่ 5 พฤษภาคม 2552 ได้เวียนมาบรรจบเป็นวาระมหามงคลอีกครั้ง ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดนโยบายความมั่นคงของรัฐ โดยการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและความรักสามัคคีของคนในชาติ จึงกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัด ดำเนินการเสริมสร้างจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดี บังเกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดังนั้น ในโอกาสวันสำคญ วันฉัตรมงคล ที่จะมาถึง กระทรวงมหาดไทย จึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรม "เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความสามัคคีของคนในชาติ สำหรับในส่วนของจังหวัดตรัง ได้กำหนดให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า โดยประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องสักการะพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น.เป็นต้นไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง