สปส.เตือนลูกจ้างที่เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทตรวจสอบสิทธิก่อน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคม เตือนลูกจ้างที่เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ตรวจสอบสิทธิก่อนที่จะไม่ได้รับเช็คช่วยชาติ แนะ หากนายจ้างละเมิดไม่นำเงินส่งกองทุนประกันสังคม รีบแจ้ง สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่บริษัทลงทะเบียนไว้ นางสุจิตรา บุญชู รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงกรณีนายจ้างหักเงินลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน แต่ไม่ยอมนำเงินจำนวนดังกล่าวส่งเข้ากองทุนประกันสังคม จนทำให้ลูกจ้างขาดสิทธิการรับเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ว่า นายจ้างจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เนื่องจากนายจ้างต้องนำเงินที่หักจากลูกจ้างส่งที่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือน หากนายจ้างไม่นำส่งนายจ้างจะต้องเสียเงินค่าปรับร้อยละ 2 ของอัตราเงินนำส่ง แต่ต้องรับภาระจ่ายเงินที่หักจากลูกจ้างส่งกองทุนประกันสังคมทั้งหมด ส่วนกรณีที่ลูกจ้างยื่นแบบคำร้อง รบ.2000 แล้ว และเมื่อไปตรวจสิทธิขอรับเช็คช่วยชาติที่สปส.เขตพื้นที่และทราบว่านายจ้างค้างชำระเงิน ลูกจ้างที่ทำงานในบริษัทนั้นๆ ควรรวมตัวกันมายื่นคำร้องต่อ สปส. เพื่อให้แก้ไข โดยนำหลักฐานการรับเงินเดือนมาแสดงว่าเป็นลูกจ้างที่มีฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท จากนั้น สปส.จะเรียกนายจ้างมาทำการประนอมหนี้ และลูกจ้างที่ยื่นแบบคำร้อง รบ.2,000 ภายในวันที่ 31 พ.ค.52 ก็จะได้รับการพิจารณาว่ามีสิทธิรับเช็คช่วยชาติ 2000 บาท หรือไม่หากพิจารณาแล้วว่ามีสิทธิก็จะนำข้อมูลส่งให้ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทำการพิมพ์เช็ค หลังจากนั้นสปส.จะกำหนดวันรับเช็คและแจ้งไปยังสถานประกอบการเพื่อให้ลูกจ้างทราบวันเวลาและสถานที่ในการรับเช็ค นางสุจิตรา กล่าวว่า หากลูกจ้างที่มีปัญหานายจ้างไม่ยอมนำเงินที่หักมาส่งกองทุนสปส.และมาร้องที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ที่บริษัทขึ้นทะเบียนไว้ ก็จะได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิได้รับเช็คช่วยชาติ 2,000 บาทแน่นอน ทั้งนี้ลูกจ้างที่เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท และยังไม่ได้รับเช็คช่วยชาติอย่านิ่งนอนใจ รีบตรวจสอบสิทธิก่อนที่จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว