จ.ตาก เชิญชวนประชาชนร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตาก เชิญชวนประชาชนร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ด้วยวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย จังหวัดตาก จึงได้จัดงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ อาคารกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยจัดให้มีพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทองของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดตาก จึงขอเรียนเชิญข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ อาคารกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปโดยพร้อมเพรียงกัน