2 ใน 3 ของชาวฝรั่งเศสรู้สึกผิดหวังในตัวประธานาธิบดีนิโกลาส์ ซาร์โกซี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวฝรั่งเศสที่มีสิทธิเลือกตั้งเกือบ 2 ใน 3 รู้สึกผิดหวังกับผลงานของประธานาธิบดี นิโคลาส์ ซาร์โกซี หลังจากเขาได้รับเลือกให้เป็นผู้นำฝรั่งเศสเมื่อ 2 ปีก่อน ทั้งนี้ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนของหนังสือพิมพ์เมโทรเดลี่ ที่เผยแพร่วันนี้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 65 ไม่พอใจในการทำงานของนายซาร์โกซี ขณะที่ร้อยละ 24 พอใจและร้อยละ 11 ไม่แสดงความคิดเห็น การสำรวจคราวเดียวกันยังพบว่า ร้อยละ 63 ถือว่าประวัติโดยรวมในการดำรงตำแหน่งของนายซาร์โกซีเป็นไปในแง่ลบ ขณะที่ร้อยละ 28 ระบุว่า เป็นไปในแง่บวก ขณะที่ร้อยละ 9 ไม่ออกความคิดเห็น สำหรับนายซาร์โกซี ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่อจากนายฌากส์ ชีรัค ที่ลาออกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 กำลังเผชิญกับความไม่พอใจจากประชาชนมากขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเมื่อไม่นานมานี้มีผู้คนจำนวนมากชุมนุมประท้วงเขา.