ญี่ปุ่นให้เงินแก่เม็กซิโกเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบเงินมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือให้เม็กซิโกนำไปใช้ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ นายมาซากิ โอโนะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงเม็กซิโกกล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณาให้การช่วยเพิ่มเติมแก่เม็กซิโกอีกหากมีการร้องขอ ทั้งนี้ มีหลายประเทศเสนอให้ความช่วยเหลือแก่เม็กซิโก นับตั้งแต่เม็กซิโกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ รวมทั้งความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่รับปากว่าจะให้เงินกู้จำนวนหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อมรณะดังกล่าวทางการเม็กซิโกยืนยันอยู่ที่ 19 คน และติดเชื้อ 473 คน