กปส.จัดงานครบรอบ 76 ปี ชูบทบาทเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐกับประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมประชาสัมพันธ์ จัดงานครบรอบ 76 ปี ชูบทบาทเป็นสื่อกลางการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนในฐานะเป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ บรรยากาศในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ 76 ปีที่กรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์ ในวันนี้ (3 พ.ค.52) เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหมและสัญลักษณ์พระอินทร์ ณ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นายเผชิญ ขำโพธิ์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี นายเผชิญ ขำโพธิ์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในกรมประชาสัมพันธ์ได้พบปะสังสรรค์กัน ผ่านกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความสามัคคี พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบประวัติการก่อตั้ง รวมถึงจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานในฐานะหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของภาครัฐที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและมีความเข้าใจอันดีในแนวทางและนโยบายของรัฐบาล ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของกรมประชาสัมพันธ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน, นิทรรศการประกวดพระเครื่อง พระบูชา เพื่อสืบสานอนุรักษ์พระเครื่องไทย โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงการจำหน่ายสินค้าชั้นนำจาก 4 ภูมิภาครวมกว่า 100 ร้านค้า และการแสดงดนตรีจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ส่วนในวันพรุ่งนี้ (4 พ.ค.52) จะมีการจัดเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับมุมมองของบุคลากรภายนอกที่มีต่อกรมประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อทิศทางและบทบาทที่คาดหวัง โดยมี รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ, รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา และ นายเทพชัย หย่อง เป็นผู้บรรยาย