สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนตะวันออกกลางในฐานะผู้แสวงบุญเพื่อสันติภาพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 แห่งสำนักวาติกัน ทรงกล่าววันนี้ว่า พระองค์จะเสด็จเยือนตะวันออกกลางในสัปดาห์หน้าในฐานะผู้แสวงบุญเพื่อสันติภาพในเขตภูมิภาคที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์รุนแรง ความอยุติธรรม การไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความไม่แน่นอน และความกลัว โดยพระองค์จะเสด็จเยือนจอร์แดน อิสราเอลและดินแดนปาเลสไตน์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์.