รมว.แรงงาน ย้ำมอบโนบายผู้ประกอบการพยายามไม่ให้มีการปลดคนงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ย้ำมอบโนบายผู้ประกอบการพยายามไม่ให้มีการปลดคนงาน เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน วันนี้ (2 พ.ค.) นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการแก้ปัญหาการว่างงานว่า ขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจของโลกกำลังถดถอย กำลังซื้อไม่มี ซึ่งไทยต้องพึ่งรายได้จากการส่งออกและการท่องเที่ยวประมาณ ร้อยละ 65-70 ของงบประมาณ เมื่อการสั่งซื้อและส่งออกน้อยลง ก็ต้องมีการปลดคนงาน แต่พยายามที่จะไม่ให้มีการปลด โดยให้นโยบายผู้ประกอบการว่า เมื่องานมีน้อยให้ลดการทำงานล่วงเวลาหรือโอที. ลดชั่วโมงทำงาน และบางบริษัทให้หยุดงานเป็นบางวันแล้วจ่ายร้อยละ 75 แต่อาจจะกระทบกับตัวลูกจ้าง พนักงานที่มีรายได้ไม่ถึง 15,000 บาท รัฐบาลจึงมีมาตรการช่วยหลายอย่าง เช่น มาตรการ 6 เดือน ช่วยค่าน้ำค่าไฟ, จ่ายเช็คช่วยชาติคนละ 2,000 บาท นอกจากนี้ยังให้สถานประกอบการเพิ่มรายได้ให้ด้วยการฝึกอบรมแรงงาน เตรียมพร้อมเมื่อมีการสั่งซื้อเข้ามา โดยให้เบี้ยเลี้ยงแก่ผู้ใช้แรงงานวันละ 160 บาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า ในสัปดาห์หน้า จะนำเรื่องการลดเงินนำเข้ากองทุนประกันสังคมอีกร้อยละ 2 โดยนายจ้างร้อยละ 5 และลูกจ้างร้อยละ 5 นั้น จะให้เหลือร้อยละ 3 ซึ่งมาตรการดังกล่าว จะทำให้ลูกจ้างมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต้องนำเงินเข้ากองทุนประมาณเดือนละ 300 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ดังนั้น การแก้ปัญหาการว่างงาน ซึ่งยึดหลักที่ว่าให้อยู่ไม่ให้เลื่อนไหลออกแล้ว แต่คนใดต้องออกจริงๆ จะมีการเปลี่ยนอาชีพใหม่ให้ เช่น โครงการต้นกล้าอาชีพ กับเด็กที่จบใหม่ ส่วนคนที่ทำงานโรงงานนานๆ อยากจะเปลี่ยนอาชีพ กรมการพัฒนาฝืมือแรงงาน จะเป็นผู้ฝึกอาชีพอิสระให้ โดยเงินทุนนั้นสามารถกู้ให้ที่ ธกส.อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 6