กรมทรัพยากรธรณี สร้างเครือข่ายเฝ้าภัยใน จ.ตราด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทรัพยากรธรณี สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยใน จ.ตราด (2 พ.ค. 52) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ จ.ตราด นายเสถียร สุคนธ์พงษ์เผ่า รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เปิดการสัมมนา "เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย จังหวัดตราด จัดโดยกรมทรัพยากรธรณี โดยรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า ในพื้นที่ประเทศไทยมีหมู่บ้านที่จัดว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจากปัญหาดินโคลนถล่มกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศรวม 51 จังหวัด ดังนั้นเพื่อรับมือและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากปัญหาดังกล่าว กรมทรัพยากรธรณีจึงได้สร้างเครือข่ายระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยขึ้น โดยนำประชาชน ตลอดจนผู้นำชุมชน ติดอาวุธทางปัญญาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินในกรณีที่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น โดยเน้นให้ประชาชนเหล่านี้ร่วมกันวางแผนและรู้ถึงวิธีการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย การจัดทำแผนการอพยพ ในการดูแลกันเองภายในชุมชน ในส่วนของจังหวัดตราดมีหมู่บ้านเสี่ยงภัยต่อปัญหาดินถล่มรวม 13 หมู่บ้าน 5 ตำบล ใน 3 อำเภอ คือ เขาสมิง บ่อไร่ และเกาะช้าง สำหรับการจัดโรงการนี้ครั้งนี้ มีประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากปัญหาดังกล่าวเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 200 คน ซึ่งนอกเหนือจากการให้ความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายในเรื่องนี้แล้ว ทางกรมทรัพยากรธรณียังมอบเครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำฝน เพื่อติดตั้งให้กับหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหานี้ อย่างไรก็ตามประชาชนที่เป็นเครือข่ายนี้จะได้รับการแจ้งเตือนจากกรมทรัพยากรธรณี เมื่อพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาฝนตกหนัก ที่อาจทำให้เป็นพื้นที่เสี่ยงผ่านระบบข้อความทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็ว