นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเรียกร้องให้จีนร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อรับมือกับปัญหาท้าทายโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรีทาโร อาโซะ ของญี่ปุ่น เรียกร้องให้ทั้งญี่ปุ่นและจีนผนึกกำลังกันเพื่อรับมือกับปัญหาท้าทายโลกทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ขณะที่ มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการทำข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศ ตลอดจนปฏิบัติการรักษาสันติภาพร่วมกัน นายอาโซะกล่าวต่อผู้นำด้านธุรกิจจากทั้งสองประเทศว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือทั้งสองฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ นายอาโซะได้เข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเวิน เจียเป่า ของจีนวานนี้ โดยประเด็นสำคัญของการหารือได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจโลก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และโครงการนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ