ผวจ.ชัยภูมิ มั่นใจ สามารถรับมือโรคไข้หวัดใหญ่เม็กซิโกได้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สั่งเตรียมพร้อมทั้งคน เครื่องมือ และยารักษาโรค รับมือโรคไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก ขณะนี้ยังไม่ปรากฏผู้ป่วย มั่นใจสามารถรับมือได้ พร้อมเตือนประชาชนช่วยสอดส่องดูแล หากพบการป่วยคนรอบข้าง มีอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งอนามัยใกล้บ้านเป็นการด่วน ที่โรงเรียนบ้านโคกกุง ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ นายถาวร พรหมมีชัย ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ( 29 เมษายน 252) ซึ่งหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกร เข้าไปใช้บริการด้านการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ดิน และน้ำ รวมทั้งกิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว และการรักษาสุขภาพ ให้แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย โอกาสนี้ นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่แม็กซิโกว่า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ยังไม่พบผู้ป่วยโรคดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัย หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานสาธารณสุข ปศุสัตว์ ได้ เตรียมหมอ พยาบาล อาสาสมัคร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ยา ให้มีความพร้อมตลอด 24ชั่วโมง มีการวางแผน ซักซ้อม เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยใช้กำลัง อสม.ในพื้นที่ช่วยสอดส่องดูแล หากพบเห็นผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ จะได้รีบดำเนินการป้องกัน รักษาได้ทันท่วงที พร้อมทั้งได้เตือนประชาชนทั่วไป ให้ติดตามรับฟังข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในอาการของโรคดังกล่าว ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอาการป่วยเหมือนไข้หวัดใหญ่ธรรมดา คือเป็นไข้ ปวดเมื่อ ครั่นเนื้อ ครั่นตัว เป็นหวัดมีน้ำมูกไหล หากมีอาการดังกล่าวอย่าได้นิ่งนอนใจ ให้รีบไปพบแพทย์ รับการรักษา ที่สำคัญในการปฎบัติตัว ให้มีภูมิต้านทานเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยการสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย รับประทานอาหารที่สุกใหม่ๆ รับประทานอาหารผักผลไม้ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทุกครั้งที่สัมผัสทุกชนิด ให้ล้างมือให้สะอาด