สมาชิกชมรมพระเครื่องจ.กำแพงเพชร กว่า 100 คน สนใจ นิทรรศการการประกวด การอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา แล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมาชิกชมรมพระเครื่องจังหวัดกำแพงเพชร กว่า 100 คน สนใจนิทรรศการการประกวด การอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ที่จัดขึ้น ณ กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมนำพระเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ครบ 76 ปี ระหว่างวันที่ 2 4 พฤษภาคม 2552 ณ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของกรมประชาสัมพันธ์จากอดีตถึงปัจจุบัน การแสดงนิทรรศการพระเครื่อง พระบูชา สูงค่าทางศิลปกรรม การจำหน่ายสินค้าชั้นนำจาก 4 ภูมิภาคมากกว่า 100 ร้าน และกิจกรรมการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย นายชัยยศ เกียรติเบญจกุล รองประธานชมรมพระเครื่องจ.กำแพงเพชร กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า เป็นการดีที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ซึ่งมีเพื่อนสมาชิกทั่วทุกอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชรประมาณกว่า 100 คน ให้ความสนใจ และต่างจะเดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการการประกวด การอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้กล่าวเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมพระเครื่องจังหวัดกำแพงเพชร ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย สำหรับการจัดนิทรรศการการประกวด การอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2552 ณ อาหารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร