สนง.แรงงานสุโขทัย เตือนแรงงานไทยระวังการไปทำงานในมาเลเซีย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย เตือนแรงงานไทยระมัดระวังในการเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย หลังรัฐบาลมาเลเซีย เตรียมกวาดล้างแรงงานผิดกฎหมาย เนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ได้รับแจ้งจากสำนักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียว่า เนื่องจากขณะนี้ประเทศมาเลเซียประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ มีการปิดโรงงานและมีคนว่างงานเป็นจำนวนมาก ทางการประเทศมาเลเซียจึงได้มีนโยบายจำกัดและลดจำนวนแรงงานต่างชาติ ที่เข้ามาทำงานในมาเลเซีย เช่น ระงับการออกใบอนุญาตทำงานให้กับผู้ที่จะเข้าไปทำงานใหม่ ไม่ต่อใบอนุญาตทำงานให้ผู้ที่ทำงานอยู่เดิม เร่งรัดจับกุมผู้เข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมาย และมาตรฐานบังคับให้นายจ้างไม่รับแรงงานต่างชาติเข้าทำงาน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของสำนักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย พบว่าแรงงานส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นแรงงานในร้านอาหารประเภทต้มยำ บางคนมีความผิดในข้อหาเข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้วีซ่าผิดประเภท ดังนั้นทางจังหวัดจึงขอแจ้งเตือนมายังผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสตูล ขอให้ระมัดระวังการเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะผู้ที่จะไปทำงานในร้านอาหาร ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องมีใบอนุญาตทำงานก่อนเข้าไปทำงาน เพื่อป้องกันมิให้ถูกจับกุมหรือต้องรับโทษในมาเลเซีย