สสจ.สระแก้ว ให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในเม็กซิโก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในเม็กซิโก นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จากการที่เกิดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในคน แพร่ติดต่อระหว่างคนสู่คนไม่พบว่ามีการติดต่อมาจากสุกร เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 ซึ่งเป็นเชื้อตัวใหม่ที่ไม่เคยพบ ทั้งในสุกรและในคน ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเรียกชื่อโรคนี้ในเบื้องต้นว่า โรคไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในเม็กซิโก ไปก่อนจนกว่าองค์การอนามัยโลกจะกำหนดชื่ออย่างเป็นทางการออกมา โดยยาต้านไวรัส ซึ่งใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่นี้ได้ผล คือ ยา OSELUTAMIVIR เป็นยาชนิดกินและยา ZANAMIVIR เป็นยาชนิดพ่น แต่คำแนะนำที่ดีสำหรับป้องกันโรค คือ หากไม่จำเป็น ไม่ควรไปในพื้นที่แพร่ระบาด และควรเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และหากพบว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ภายในบ้านหรือสถานที่ทำงานเดียวกัน ต้องแจ้งงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพื่อเข้าไปดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างต่อไป สำหรับอาการของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่ที่พบตามปกติ คือ ไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ เจ็บคอ อาจมีอาเจียน ท้องเสียด้วย ทั้งนี้ผู้ป่วยที่สหรัฐฯ มีอาการไม่รุนแรง ส่วนใหญ่หายป่วยโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล แต่ผู้ป่วยหลายรายในเม็กซิโก มีอาการปอดอักเสบรุนแรง (หอบ หายใจลำบาก) และเสียชีวิต สำหรับการป้องกันโรค คือ หากไม่จำเป็นไม่ควรไปในพื้นที่แพร่ระบาด และควรเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เช่น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ล้างมือบ่อยๆ นอนพักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์