รมว.แรงงาน ระบุ อิสราเอลต้องการแรงงานไทยเข้าไปทำงานในภาคการเกษตรจำนวนมาก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุ ประเทศอิสราเอลต้องการแรงงานไทยเข้าไปทำงานในภาคการเกษตรจำนวนมาก เร่งผลักดันให้จัดส่งผ่านองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าไปทำงาน นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลัง นางยาเอล รูบินสไตน์ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบว่า ได้หารือถึงมาตรการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศอิสราเอล เนื่องจากที่ผ่านมา แรงงานต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปทำงาน ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ซึ่งรัฐบาลชุดใหม่ของอิสราเอลรู้สึกกังวล จึงอยากให้รัฐบาลไทยจัดส่งแรงงานไปทำงานผ่านองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ของประเทศอิสราเอล เพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่าย (ค่าหัว) ก่อนเดินทางเข้าไปทำงานได้ จากเดิมที่จ่าย 15,000 เหรียญดอลลาร์ เหลือเพียง 100 กว่าดอลลาร์เท่านั้น นอกจากนี้เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ยังกล่าวด้วยว่าต้องการให้แรงงานไทยไปทำงานจำนวนมาก ในสาขาอาชีพการเกษตร เพราะแรงงานไทยขยันทำงาน ด้านนายสุภัท กุขุน ผู้อำนวยการสำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวว่า หากจัดส่งแรงงานไทยผ่านระบบไอโอเอ็มได้ จะเป็นประโยชน์กับแรงงานไทยมาก เพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้จำนวนมาก ทั้งนี้คนไทยได้มีการแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปทำงานในประเทศดังกล่าวหลายพันคน เนื่องจากรายได้ที่ได้รับค่อนข้างสูงถึงเดือนละ 2-3 หมื่นบาท ซึ่งผู้ที่ต้องการไปทำงานในประเทศอิสราเอล ต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านสุขภาพร่างกาย ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร และภาษาที่ใช้ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้