ผอ.สพท.นธ.เขต 2 พอใจผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 พอใจผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ด้านผู้ว่างงานระบุแก้ปัญหาการว่างงานถูกทางแล้ว นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 เปิดเผยหลังเดินทางไปตรวจเยี่ยมการเปิดสอบตำแหน่งธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการต้นกล้าอาชีพเพื่อสร้างอาชีพ และแก้ปัญหาการว่างงาน ซึ่งมีผู้เข้าสอบรวมกว่า 1,200 คน โดยใช้สนามสอบโรงเรียนสุไหงโก-ลก และโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกว่า กระบวนการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ เนื่องจากทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสอบครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพราะรับบรรจุได้เพียง 66 อัตราเท่านั้น ทั้งนี้ในส่วนของการพิจารณาว่าใครจะไปปฏิบัติงานในโรงเรียนใดในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ทั้งสิ้น 124 แห่งนั้น จะมีการสอบถามความสมัครใจของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงมาก่อน อย่างไรก็ตามขอให้มั่นใจในการให้ความเป็นธรรมกับทุกคนที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และโปร่งใส ด้านบัณฑิตที่เข้าสอบแข่งขันในครั้งนี้ ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า พอใจกับมาตรการการแก้ปัญหาการว่างงานของรัฐบาล และอยากให้มีการขยายไปให้มีความหลากหลายของอาชีพมากขึ้น โดยเฉพาะงานด้านการเกษตรซึ่งมีประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านนี้ แต่ยังขาดบุคลากรที่จะประสานงาน การลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน สำหรับการประกาศผลผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวนั้น จะมีการประกาศในวันที่ 4 พ.ค. และรายงานตัวในวันที่ 5 พ.ค. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ส่วนการปฏิบัติงานหลังเข้ารับการฝึกอบรมแล้วระหว่างทดลองงาน 3 เดือน จะได้รับเงินเดือน 4,800 บาท เมื่อผ่านการประเมินแล้วจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 7,940 บาท ส่วนผู้ที่มีรายชื่อในลำดับต่อไปจะมีสำรอง 2 คน และลำดับต่อจากนั้นจะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 1 ปีด้วย