การแก้ปัญหาที่ดินรอบเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ประสบความสำเร็จ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ระบุ การแก้ปัญหาที่ดินรอบเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ประสบความสำเร็จ โดยได้มอบโฉนดที่ดินให้ชาวบ้านแล้ว 300 แปลง เชื่อว่าจะส่งเสริมสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เปิดเผยว่า ได้จัดพิธีมอบโฉนดที่ดิน 300 แปลงแก่ ชาวตำบลปะลุกาสาเมาะ จำนวน 300 แปลง ตามโครงการแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่รอบเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ซึ่งนำร่องที่ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยการส่งเสริมของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีอำเภอบาเจาะ รวมถึง พอช. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ ซึ่งความสำเร็จนี้จะขยายไปสู่การแก้ปัญหาในพื้นที่อีก 8 อำเภอที่เหลือใน 3 จังหวัด โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.สนับสนุน ประธานกรรมการ พอช. กล่าวว่า ในส่วนที่ดินของประชาชนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี รัฐบาลควรสนับสนุนให้เร่งพิสูจน์สิทธิ์ และควรให้กระบวนการเสร็จสิ้นในระดับอำเภอ ซึ่งสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่า ระหว่างชาวบ้านกับอุทยานแห่งชาติผู้ใดได้เข้ามาอยู่ก่อนกัน อาทิ หลักฐาน มัสยิดอายุ 300 ปี รวมถึงต้นทุเรียนใหญ่ของชาวบ้าน ทั้งนี้ การแก้ปัญหาที่ดินถือเป็นการเอาความเป็นธรรมให้ประชาชนและเมื่อความเป็นธรรมเกิดขึ้น ความสงบเรียบร้อยก็จะเกิดขึ้นตามมา