ไทยเตรียมจัดประชุม รมต.สธ.อาเซียน รับมือไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เสนอแผนแม่บทการเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เม็กซิโก ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและ ควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ที่เกิดขึ้นในประเทศเม็กซิโก พร้อมเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ในสัปดาห์หน้า วันนี้ (29 เม.ย.52) ที่รัฐสภา พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและ ควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ที่เกิดขึ้นในประเทศเม็กซิโก ครั้งที่ 1 เพื่อประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งราชการ เอกชน ในการร่วมมือป้องกันไม่ให้โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เม็กซิโกเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยและหากเล็ดลอดเข้ามาก็สามารถตรวจพบได้เร็วที่สุด เพื่อควบคุมไม่ให้แพร่ระบาดไปในวงกว้าง ของบกลางในการดำเนินการ 120 ล้านบาท นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการควบคุมป้องกันการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่เม็กซิโกไม่ให้เข้าไทย ในวันนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการแม่บทการเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ ของโรคดังกล่าว ใน พ.ศ. 2552 และเสนอของบประมาณดำเนินการ 120 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมฯ ให้ความเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบที่จะขยายเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันโรคในระดับภูมิภาค โดยเตรียมพร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน คาดจะจัดในสัปดาห์หน้านี้ ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งเป็นหลักการที่ดีที่จะต้องมีความร่วมมือกันและปฎิบัติไปในทิศทางเดียวกันจึงจะสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ได้ดียิ่งขึ้น ด้าน นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่ามีคนไทยอาศัยอยู่ในประเทศเม็กซิโก 105 คน และได้รับการร้องขอหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น พร้อมเจลล้างมือฆ่าเชื้อ 50 โหล เพื่อป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุขจะได้จัดส่งให้ในวันพรุ่งนี้ (30 เม.ย.52) ผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งเตรียมพร้อมการรองรับหากจำเป็นจะต้องเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งโรงพยาบาลในทุกสังกัดใน กทม. ได้จัดเตรียมห้องแยกรองรับเบื้องต้นจำนวน 50 เตียง รวมทั้งโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศได้เตรียมไว้พร้อมแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ชาติป้องกันไข้หวัดใหญ่ มี 7 ด้าน ได้แก่ 1.การจัดระบบประสานสั่งการ 2.การเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุข3.การเตรียมพร้อมด้านปศุสัตว์ 4.การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 5.การรักษาความเรียบร้อยและบรรเทาทุกข์ 6.ความร่วมมือพหุภาคีกับองค์กรต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนและต่างประเทศ 7.การรักษาความต่อเนื่องของบริการสาธารณสุขและธุรกิจ