รมว.แรงงาน เผยขณะนี้มีสถานประกอบการ 8 รายที่ได้รับอนุมัติปล่อยสินเชื่อโครงการสินเชื่อชะลอการเลิกจ้าง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุ โครงการปล่อยสินเชื่อให้กับสถานประกอบการและผู้ใช้แรงงาน ในช่วงเดือนมกราคมจนถึงขณะนี้ มีสถานประกอบการได้รับอนุมัติเพียง 8 ราย ส่วนผู้ใช้แรงงานยังอยู่ในการพิจารณา ยืนยันหากโครงการไม่ประสบความสำเร็จพร้อมยกเลิก นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงผลการดำเนินในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ที่มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่า ขณะนี้โครงการสินเชื่อชะลอการเลิกจ้างแรงงาน วงเงิน 6,000 ล้านบาท ที่ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ปล่อยกู้ให้กับสถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่เลิกจ้างคนงาน ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2552 จนถึงขณะนี้มีผู้มายื่นขอกู้จำนวน 158 ราย รวมวงเงินขอกู้กว่า 3,685 ล้านบาท และได้รับการอนุมัติสินเชื่อจำนวน 8 ราย ในวงเงินกว่า 90 ล้านบาท สามารถชะลอการเลิกจ้างได้ จำนวน 130 ราย ส่วนโครงการกู้วิกฤตแรงงานไทยคืนถิ่นวงเงิน 4,000 ล้านบาท ที่ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ใช้แรงงาน เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ จากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2552 จนถึงขณะนี้ มีผู้ใช้แรงงานมาขอกู้จำนวน 8,000 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อ นอกจากนี้ในส่วนมาตรการ 3 ลด 3 เพิ่ม ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2552 สามารถสร้างอาชีพให้กับผู้ว่างงานจำนวน 2,559 คน พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ จำนวน 37,391 คน และพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระจำนวน 4,376 คน นายไพฑูรย์ กล่าวอีกว่า สาเหตุที่ธนาคารต่างๆ อนุมัติปล่อยสินเชื่อให้กับสถานประกอบการเพียง 8 ราย และยังไม่มีการอนุมัติปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ใช้แรงงาน เนื่องจากธนาคารทั้ง 2 แห่ง มีหลักเกณฑ์ในการปล่อยสินเชื่อ อีกทั้งต้องมีการพิจารณาการอนุมัติอย่างรอบคอบ เนื่องจากเกรงว่ากลายเป็นหนี้สูญ พร้อมยืนยัน หากโครงการไม่ประสบความสำเร็จ จะนำกลับมาทบวนและยกเลิกโครงการ