จ.ตราด พร้อมจัดงานระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด พร้อมจัดงานระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2552 ในวันที่ 1517 พฤษภาคม 2552 นายวสันต์ บุญห่อ เกษตรจังหวัดตราด เปิดเผยว่า งานระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1517 พฤษภาคม 2552 นี้ ขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ได้เตรียมไว้แล้ว ทั้งการจัดงาน ความบันเทิง เกษตร และขบวนแห่ผลไม้ รวมทั้งในส่วนของการประกวดผลไม้ และ พืชเศรษฐกิจ เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สับปะรด และสละ นอกจากนี้ภายในยังจัดให้มีการแข่งขันจัดพืชผักสวนครัว ซึ่งจะใช้พืชผักที่ใช้ประโยชน์ได้จริง และการประกวดสุนัขหลังอานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตราดอีกด้วย เกษตรจังหวัดตราด กล่าวถึงกรณีนักท่องเที่ยวไม่เข้ามาท่องเที่ยวในตัวเมืองตราดว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ได้จัดโครงการ ฟรุตพาราไดซ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ในอำเภอเมืองตราด ซึ่งได้รับความร่วมมือกับสวนสวรรค์ตะวันออก อ.เขาสมิง และสวนผลไม้ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 สวน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยนักท่องเที่ยวสามารถไปชิม ไปดู และซื้อผลไม้ได้ถึงสวนในราคา 60 บาท/คน ซึ่งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในตัวเมือง และชาวสวนผลไม้ก็มีรายได้ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง