รองผู้ว่าฯ กทม.ตรวจเยี่ยมชุมชนสวนหลวง 1 และชุมชนบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนนำร่องตามแผนชุมชนพึ่งตนเอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมชุมชนสวนหลวง 1 และชุมชนบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนนำร่องตามแผนชุมชนพึ่งตนเอง นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการตรวจเยี่ยมชุมชนสวนหลวง 1 ว่า กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนมาโดยตลอด อย่างเช่นด้านความปลอดภัย โดยได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 16 ตัว ตามชุมชน พร้อมติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีการอบรมครูผู้สอนและพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งชุมชนสวนหลวง 1 ถือเป็นชุมชนนำร่องตามแผนชุมชนพึ่งตนเอง ซึ่งการที่ชุมชนจะเข้มแข็งได้ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน เหมือนชุมชน สวนหลวง 1 ที่มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านความสะอาด มีการสร้างเขื่อนกั้นแนวคลอง ขุดลอกสันดอนที่ตื้นเขิน ทำให้น้ำไหลได้สะดวก และไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยการสร้างเขื่อนกันแนวคลองยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการดับเพลิง เนื่องจากชุมชนแห่งนี้รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึง ทั้งนี้กรุงเทพมหานครพร้อมจะส่งเสริมและสนับสนุนทุกชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน