กทม.จัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชา ตั้งแต่วันี่ 2 8 พ.ค.นี้ ที่ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมการศาสนา และศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชา ตั้งแต่วันที่ 2 8 พฤษภาคม 2552 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมการศาสนา และศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาห่งประเทศไทยกำหนดจัดขึ้น โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธาน ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคมนี้ เวลา 17.00 น. โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวงเทพยดา พิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มาประดิษฐานบนมณฑป เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา นอกจากนี้ยังมีการเทศน์มหาชาติ พิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาุ พิธีกวนข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์ พิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ การจัดนิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนา พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 2 8 พฤษภาคม 2552 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง