กทม.เดินหน้าสร้างโรงฆ่าสัตว์ถูกสุขลักษณะ คาดแล้วเสร็จปีนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร เดินหน้าสร้างโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ ซึ่งจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการหารือร่วมกับ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต คณบดีคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า กทม.จะเร่งเดินหน้าทำข้อตกลง หรือ MOU ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านวิทยาการ เพื่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ โดยสัตว์ที่ถูกนำมาฆ่าต้องไม่ถูกทรมานจนเกิดสารพิษคั่งค้างในตัวสัตว์ ทำให้เป็นพิษกับผู้บริโภค ซึ่งหากสร้างเสร็จจะถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้บริษัทกรุงเทพธนาคมได้รับสัมปทานให้ทำต่อจากบริษัทเดิมที่ทำทิ้งไว้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ แพทย์หญิงมาลินี กล่าวอีกว่า เมื่อโรงฆ่าสัตว์ของ กทม.สร้างเสร็จ จะเป็นศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ศึกษาดูงานด้านการชำแหละเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงเป็นห้องทดลองเพื่อการวิจัยแบบครบวงจรแก่นิสิต สัตวแพทย์ สัตวบาล ทุกมหาวิทยาลัยที่สนใจต้องการเข้าร่วมโครงการอีกด้วย