จ.ตราด ชวนประชาชนร่วมกิจกรรม "หยุทำร้ายประเทศไทย 4 พ.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "หยุดทำร้ายประเทศไทย วันที่ 4 พฤษภาคมนี้ นายชลอ ใบเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันพระปกเกล้าในฐานะองค์กรในเครือข่าย "หยุดทำร้ายประเทศไทย ได้ขอความร่วมกระทรวงมหาดไทยให้ทุกจังหวัดร่วมรณรงค์ให้คนไทยมาร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการยุติความรุนแรงจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง โดยใช้สีของธงชาทยเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ ด้วยการนัดชุมนุมรวมพลังในการแสดงเจตนารมณ์ "หยุดทำร้ายประเทศไทย พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ ระหว่างเวลา 08.30 09.30 น. ในส่วนของจังหวัดตราดกำหนดจัดกิจกรรมชุมนุมแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าวขึ้น บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดตราด (ด้านอาคาร 2 ชั้น) ทางจังหวัดจึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมแสดงเจตนารมณ์ ตมวันและเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามในส่วนของหน่วยงานต่างๆ ทางจังหวัดได้แจ้งให้หน่วยงานแต่ละแห่งร่วมประดับธงชาติหน้าหน่วยงาน และหากเป็นไปได้ขอให้ร่วมทำป้ายรณรงค์ "4 พฤษภาคม หยุดทำร้ายประเทศไทย ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง ติดไว้บริเวณหน้าหน่วยงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป